บทความ

การสร้าง Audit Log ตรวจสอบ File share

รูปภาพ
การสร้าง Audit Log ตรวจสอบ File share
ข้อดี เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นคนสร้าง คนลบ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์นั้น ๆ
อยากรู้ใครลบไฟล์ ใครสร้างโฟลเดอร์
ข้อเสีย Log ไฟล์จะขนาดใหญ่ขึ้น ควรจัดสรรดี ๆ


สำหรับ กู้ AD / delete addition domain

https://sites.google.com/a/pro1-outsource.com/ausadawut/kar-lb-dc-thi-mi-samarth-chi-kha-sang-dcpromo-di
www.msserverpro.com/metadata-cleanup-using-ntdsutil-in-windows-server-2008-r2/
https://www.petri.com/delete_failed_dcs_from_ad
สำหรับ กู้ AD / delete addition domain

สุดยอดโปรแกรมสำรองข้อมูล Backup ข้อมูล

รูปภาพ
สุดยอดโปรแกรมสำรองข้อมูล Backup ข้อมูล
วันนี้ไปเจอโปรแกรมสำรองข้อมูลที่เทพมาก ๆ ขนาดโปรแกรมเพียงแค่ 7.33 MB แต่ทำอะไรได้มากกว่าที่คิดไว้เยอะ


Command restart SQL server คำสั่งรีสตาร์ท SQL

รูปภาพ
Command restart SQL server คำสั่งรีสตาร์ท SQLการสร้าง Script เพื่อเปิด-ปิด SQL 1. สร้างไฟล์ script ที่ Notepad แล้วบันทึกนามสกุลเป็น .bat เช่น D:\StopStartSQL.bat
2. สร้าง Tack scheduler เพื่อเรียกไฟล์ที่สร้างให้ทำงานตามเวลาที่กำหนด


@ECHO OFF
rem Program By  : Mr.Pairoj Chanda
rem Program Date: 30/07/2015
rem Description : Script for Restart SQL Serives Multi instancename

net stop AOS60$01
net stop SQLSERVERAGENT
net stop mssqlserver

net start mssqlserver
net start AOS60$01
net start SQLSERVERAGENTวิธีตรวจสอบ Services ชื่ออะไร
การสร้าง Tack
เลือกเวลาเสร็จสิ้น
สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ เกี่ยวกับ services และ Task ได้น่ะครับ
การตรวจสอบเวอร์ชั่น SQL / Check version SQL Server ด้วยคำสั่ง select @@VERSION


Version SQL เวอร์ชั่น SQL ต่าง ๆ

รูปภาพ
Version SQL เวอร์ชั่น SQL ต่าง ๆ Quick summary: RTM (no SP)SP1SP2SP3SP4SQL Server 2014
     codename HekatonSQL1412.0.2000.8SQL Server 2012
     codename Denali11.0.2100.6011.0.3000.0
or 11.1.3000.011.0.5058.0
or 11.2.5058.0SQL Server 2008 R2
     codename Kilimanjaro10.50.1600.110.50.2500.0
or 10.51.2500.010.50.4000.0
or 10.52.4000.010.50.6000.34
or 10.53.6000.34SQL Server 2008
     codename Katmai10.0.1600.2210.0.2531.0
or 10.1.2531.010.0.4000.0
or 10.2.4000.010.0.5500.0
or 10.3.5500.010.0.6000.29
or 10.4.6000.29SQL Server 2005
     codename Yukon9.0.1399.069.0.20479.0.30429.0.40359.0.5000SQL Server 2000
     codename Shiloh8.0.1948.0.3848.0.5328.0.7608.0.2039<

หน่วยคอมพิวเตอร์ และการแปลงหน่วยต่าง ๆ

รูปภาพ
หน่วยคอมพิวเตอร์ และการแปลงหน่วยต่าง ๆ
Multiples of bytesDecimalValueMetric1000kBkilobyte10002MBmegabyte10003GBgigabyte10004TBterabyte10005PBpetabyte10006EBexabyte10007ZBzettabyte10008YByottabyteBinaryValueJEDECIEC1024KBkilobyteKiBkibibyte10242MBmegabyteMiBmebibyte10243GBgigabyteGiBgibibyte10244--TiBtebibyte10245

วิธีแก้ปัญหาเปิดไฟล์ excel ช้า

รูปภาพ
วิธีแก้ปัญหาเปิดไฟล์ excel ช้า ปัญหาเปิดไฟล์ Excel ช้า วันนี้เรามีวิธีแก้ไขง่าย ๆ ทำได้ทุกคน

แก้ Format Cells ต้องเอาตรง Text Control ออกให้หมดลดการใช้สีตัวอักษร เส้นขอบ สีพื้น เซลให้มากที่สุด เช่น ถ้าคอลัมน์ เหมือนกัน ใส่เฉพาะตรงหัวคอลัมน์ใช้รูปแบบข้อความที่ถูกต้อง เช่น Text , Number, Dateห้ามมีวัตถุที่เป็นรูปภาพในไฟล์ และซีตต่าง ๆ กด F5  >  Special… > Objects แล้วลบออกให้หมด เปลี่ยน Calculation Option เป็น Manual ไปที่ Files > Options > Formula หากต้องการ Cal ให้กด F9 แทนหากมีไฟล์ลิงค์ให้เปิดต้นฉบับก่อนทุกครั้งตรวจสอบเครื่องพิมพ์ค่าเริ่มต้นเป็น Ready หรือไม่เคลียร์ C:\Windows\Prefetch (สำหรับ Admin)
ข้อจำกัด Excel 2003, 2010
Microsoft Excel Max. RowsMax. ColumnsMax Columns by letterโปรแกรมอ็กเซลจำนวนแถวจำนวนคอลัมน์ตัวสุดท้ายของคอลัมน์Excel 20101,048,57616,384XFDExcel 20071,048,57616,384XFDExcel 200365,536256IVExcel 2002 (XP)65,536256IVExcel 200065,536256IVExcel 9765,536256IVExcel 9516,384256IVExcel 516,384256IV ข้อจำกัดรูปแบบ
Excel 2003 รูปแบบเซลได้สูงสุด 4,000 รูปแบบ Excel 2…